Välkommen till Inlandsbladet

Inlandsbladet är en månatlig tidning för främst Gunnarps, Gällareds och Krogsereds socknar i Falkenbergs kommuns inland.

Inlandsbladet når samtliga invånare i området utan kostnad. Tidningen når prenumeranter genom tidningsbud eller postutdelning och lite senare dyker det aktuella numret upp på hemsidan här.

Passa på att bli prenumerant så är du med när det händer!

Om Inlandsbladet

Tidningen startade i december 2002 och har sedan dess utkommit med elva nummer per år.

Samtliga tidningsartiklar skrivs utan ersättning. Layout-, sättnings- och tryckkostnader täcks av sponsorbidrag från spridningsområdets företag, annonser och bidrag från enskilda personer.

Inlandsbladet är religiöst och politiskt obunden. Syftet med tidningen är att vara betydelsefull för de boende i de tre inlandssocknarna och ta upp frågor som är relevanta för livsvillkoren här.

Tidningen säljs av Handlar´n i Ätran och Kinnaredsaffären. Den delas också ut till större företag och institutioner samt skickas till kommunråd, kommunchef, näringslivschef, oppositionsråd m.fl.

Trevlig läsning!

Redaktionen genom Inger Karlsson, ansvarig utgivare

Läs senaste digitala numret

Tidigare nummer hittar du i Arkivet.