Start

Hej och välkommen till Inlandsbladets hemsida!

Inlandsbladet startades i december 2002 och drivs av ideella krafter i föreningsform. Tidningen ger en positiv bild av Falkenbergs inland och är ett forum för främst Gunnarps, Gällareds och Krogsereds socknar. 

Tidningen utkommer elva gånger per år och trycks i 1150 exemplar. Sedan april 2011 trycks tidningen i färg, vilket gjorts möjligt tack vare sponsring från lokala företag.  

Idag sker allt arbete på ideell basis samt med hjälp av sponsorbidrag från områdets företag, annonser och bidrag från enskilda personer. Artiklarna författas av enskilda personer som frivilligt ”offrar” sin fritid till detta blad. Under de år tidningen getts ut har det allt mer visat sig att det finns ett stort behov av tidningen då den informerar om bygdens gemensamma angelägenheter. Alla vet att den är specialiserad på området och därmed inte innehåller information som de inte berörs av. Dessutom har de ansvariga försökt att hålla det mesta positivt – det negativa får man från alla andra håll!