Kontakt

Om ni är intresserade av att prenumerera eller sponsra Inlandsbladet, kontakta mig gärna!

Inger Karlsson (ansvarig utgivare) 
076-555 72 74