Välkommen

till Inlandsbladets hemsida!

Läs numret här:

Inlandsbladet är en månatlig tidning för främst Gunnarps, Gällareds och Krogsereds socknar i Falkenbergs kommuns inland. Tidningen startade i december 2002 och har sedan dess utkommit med elva nummer per år.

 

Samtliga tidningsartiklar skrivs utan ersättning. Layout-, sättnings- och tryckkostnader täcks av sponsorbidrag från spridningsområdets företag, annonser och bidrag från enskilda personer.

 

Inlandsbladet är religiöst och politiskt obunden. Syftet med tidningen är att vara betydelsefull för de boende i de tre inlandssocknarna och ta upp frågor som är relevanta för livsvillkoren här. Tidningen säljs av Handlar´n i Ätran, Fegenkiosken och Kinnaredsaffären. Den delas också ut till större företag och institutioner. Tidningen skickas till kommunråd, kommunchef, näringslivschef, oppositionsråd m.fl.

 

Trevlig läsning!

 

Redaktionen genom Inger Karlsson, ansvarig utgivare